Język strony Polski : English

Polityka prywatności

Ostatnia modyfikacja: 13 czerwca 2023

Bezpieczeństwo twoich danych osobistych jest dla nas ważne. Z tego powodu 10 Maja 2023 roku aktualizujemy politykę prywatności. Żeby zobaczyć co się zmieniło, zapoznaj się z polityką prywatności poniżej.

Administratorem danych osobowych jest Weird Johnny Studio sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Rzeczypospolitej 8/401, 80-369 Gdańsk („Weird Johnny Studio”, „Spółka”). 

Nasza Polityka prywatności („Polityka„) wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, udostępniamy i wykorzystujemy dane osobowe oraz w jaki sposób możesz korzystać ze swoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Polityka dotyczy danych osobowych, które zbieramy podczas korzystania przez użytkowników przede wszystkim z naszych usług – gier mobilnych („Usługi„), strony internetowej lub podczas innych interakcji z nami. 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Polityką przed rozpoczęciem korzystania z Usług. 

Naszym celem jest należyte informowanie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), California Consumer Privacy Act z 2018 roku (“CCPA”) i brazylijskiego Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”). Informacje dotyczące przetwarzania danych w ramach CCPA i LGPD znajdują się w anglojęzycznej wersji Polityki Prywatności i nie dotyczą rezydentów Rzeczypospolitej Polskiej. 

Z tego względu, w Polityce informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail: contact@weirdjohnnystudio.com.

Co to są dane osobowe i co oznacza przetwarzanie danych? 

Dane osobowe to informacje o możliwej do zidentyfikowania lub określonej osobie fizycznej. Z przetwarzaniem danych osobowych mamy do czynienia wtedy, gdy podejmowane są jakiekolwiek działania na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest to proces automatyczny, czy nie, tj. w celu: zbierania, przechowywania, porządkowania, modyfikowania, przeglądania, wykorzystywania, udostępniania. Ograniczone dane mogą zostać usunięte lub udostępnione. Weird Johnny Studio przetwarza dane osobowe w różnych celach. Cel przetwarzania będzie wpływał na sposób zbierania danych osobowych, podstawy prawnej ich przetwarzania i wykorzystywania, a także warunki ich przechowywania. 

Nasze Usługi nie są przeznaczone dla dzieci (poniżej 16 roku życia – zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, inne limity wiekowe mogą dotyczyć rezydentów innych państw, jak wskazano w anglojęzycznej Polityce Prywatności). Świadomie nie zbieramy ani nie zabiegamy o żadne dane osobowe ani nie kierujemy do dzieci reklam opartych na zainteresowaniach i nie pozwalamy dzieciom na korzystanie z naszych Usług. Nasze Usługi nie są kierowane do dzieci, nie powinny nam one przesyłać nam żadnych danych osobowych. Jeśli uważasz, że możemy mieć informacje od lub o dziecku, skontaktuj się z nami: contact@weirdjohnnystudio.com.

Co zawiera Polityka? 

W Polityce znajdziesz informacje o tym:

 • jakie dane osobowe możemy zbierać
 • jak możemy wykorzystywać dane osobowe
 • kiedy możemy wykorzystać dane osobowe w celu podjęcia kontaktu
 • jakie dane osobowe możemy udostępniać innym
 • jaki masz wybór co do zakresu danych osobowych, jakie nam podajesz 

Informacje, które zbieramy

Otrzymujemy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie lub w sposób automatyczne podczas korzystania z naszych Usług. Możemy łączyć dane osobowe pozyskane w sposób automatyczny z innymi informacjami, które zebraliśmy o Tobie lub które zostały nam przekazane bezpośrednio przez Ciebie. 

Nasze Usługi łączą się z usługami prowadzonymi przez inne podmioty. Podmioty te mają własne polityki prywatności, a informacje, które im przekazujesz, będą przetwarzane na zasadach przez nich określonych. 

Jakie rodzaje danych osobowych zbiera Weird Johnny Studio?

a. Informacje, które nam podajesz

Na naszą prośbę lub i bez niej, możesz podać nam Twoje imię i dane kontaktowe (adres e-mail), Twój nick, avatar lub zdjęcie profilowe.

b. Informacje, jakie otrzymujemy w związku z korzystaniem z naszych Usług 

 • unikalny identyfikator urządzenia mobilnego użytkownika (ID urządzenia) oraz nazwa urządzenia
 • preferencje użytkownika
 • dane i analizy dotyczące korzystania przez użytkownika z naszych Usług, takie jak ogólny postęp na poziomie, wirtualna waluta lub wykonanie określonych zadań podczas gry, dokonanie zakupu lub obejrzenie reklamy wideo

c. Informacje zbierane i wykorzystywane w celu wyświetlania reklam:

 • model i system operacyjny Twojego urządzenia
 • cechy Twojego urządzenia, takie jak rozmiar i orientacja ekranu, głośność i bateria
 • operator sieci komórkowej powiązany z Twoim urządzeniem
 • gry, w które grasz
 • kraj, strefa czasowa i ustawienia lokalne w Twoim urządzeniu (tj. kraju i preferowanego języka)
 • rodzaj i prędkość połączenia sieciowego
 • adres IP
 • Advertiser ID, który jest Twoim unikalnym identyfikatorem, jeśli korzystasz z urządzenia Apple lub Android

d. Informacje zbierane w celach analitycznych:

 • ID urządzenia użytkownika
 • ID użytkownika (wygenerowane i przypisane do użytkownika przy pierwszym uruchomieniu gry)
 • system operacyjny i wersja urządzenia
 • model urządzenia użytkownika
 • liczba prób gry, postępy i wyniki, początek, koniec i czas trwania sesji gry
 • kraj, w którym znajduje się urządzenie
 • godzina, data i źródło instalacji pierwszego pobrania (np. z klikniętej reklamy)
 • oglądane i klikane reklamy
 • identyfikacja błędów i usterek

e. Informacje o Twojej aktywności, gdy wspominasz o Weird Johnny Studio lub naszych Usługach

Jeżeli wspominasz o nas lub o naszych Usługach w poście w mediach społecznościowych, przykładowo na Twitterze lub Instagramie, możemy zebrać ogólnodostępne informacje na temat Twojego profilu w mediach społecznościowych. 

Jak możemy wykorzystać Twoje dane osobowe?

Aby  przetwarzać dane osobowe musimy wykazać „legalną podstawą przetwarzania„.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach: 

 • do świadczenia Usług i dostarczania informacji o Usługach
 • do egzekwowania zasad korzystania z Usług
 • do obsługi wniosków, skarg i zapytań
 • aby sprawdzić, czy korzystasz z Usług i do utrzymania baz danych licencyjnych 
 • aby spersonalizować Usługi i dopasować je do twoich upodobań
 • aby móc się z Tobą skomunikować 
 • aby zrozumieć i poprawić nasze Usługi
 • aby zapewnić zgodność z prawem. Możemy wykorzystać dane osobowe, aby wypełnić zobowiązania prawne lub regulacyjne, w tym składać nieformalne wnioski od organów ścigania lub innych organów rządowych
 • do wykrywania incydentów bezpieczeństwa i ochrony przed nielegalną działalnością
 • w razie konieczności w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa naszych użytkowników i innych osób trzecich

Legalne podstawy prawne przetwarzania danych obejmują: zgodę, wykonanie umowy, uzasadnione interesy Weird Johnny Studio oraz wypełnienie obowiązku prawnego. W przypadku, gdy opieramy przetwarzanie danych na zgodzie masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a w przypadku, gdy opieramy się na uzasadnionych interesach, masz prawo do wniesienia sprzeciwu.

Udostępnianie i ujawnianie danych

Twoje dane osobowe może udostępniać: 

 • zewnętrznym dostawcom usług, agentom lub wykonawcom. Korzystamy z usług innych firm, agentów lub wykonawców, którzy świadczą usługi w naszym imieniu lub pomagają nam w świadczeniu usług. Są to np. usługi takie jak: marketing, komunikacja, podtrzymanie infrastruktury i usługi informatyczne, obsługa klienta, usługi windykacyjne oraz analiza danych(w tym danych dotyczących interakcji użytkowników z naszymi Usługami). Dostawcy mogą mieć dostęp do danych osobowych lub innych informacji w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usługi. Ponadto niektóre informacje, o które prosimy, mogą być gromadzone przez dostawców zewnętrznych w naszym imieniu. Wymagamy, aby nasi dostawcy zgodzili się podjąć rozsądne kroki w celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych, które im przekazujemy. Dostawcy mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług
 • podmioty powiązane. Możemy ujawnić Twoje informacje obecnym lub przyszłym oddziałom lub podmiotom powiązanym z Weird Johnny Studio w celach badawczych, marketingowych i innych zgodnych z Polityką
 • informacje zbiorcze lub pozbawione tożsamości. Możemy ujawnić zbiorcze, anonimowe lub pozbawione tożsamości informacje o użytkownikach podmiotom trzecim dla celów marketingowych, reklamowych, badawczych, zgodności lub innych. Informacje zbiorcze nie stanowią danych osobowych w rozumieniu RODO

Nasi Partnerzy to: 

Bezpieczeństwo

Pilnujemy bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.  

Jednocześnie warto jednak zauważyć, że żadna usługa nie jest idealna i nie może być w 100% bezpieczna. Jeżeli masz jakiekolwiek obawy, że Twoje dane osobowe zostały narażone na ryzyko, prosimy o niezwłoczny kontakt.

Niektóre firmy świadczące dla nas usługi są spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do przekazywania danych osobowych poza EOG dopuszczamy jednak tylko wtedy, jeżeli jesteśmy zadowoleni z poziomu ich bezpieczeństwa. 

Prawa do dostępu i kontroli danych osobowych

Jeśli chcesz usunąć lub zaktualizować swoje dane osobowe, skontaktuj się z nami mailowo pod adresem: contact@weirdjohnnystudio.com.

Masz prawo do:

 • usunięcia Danych. Możesz poprosić nas o usunięcie lub skasowanie wszystkich lub niektórych Twoich Danych osobowych
 • zmiany lub poprawienia Danych: Możesz poprosić nas o zmianę, aktualizację lub poprawienie Twoich danych
 • sprzeciwu wobec wykorzystania danych lub ograniczenia ich wykorzystania. Możesz poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania wszystkich lub niektórych Danych Osobowych
 • dostępu lub odebrania swoich danych. Możesz poprosić nas o kopię Danych osobowych 

Linki podmiotów trzecich

Nasze Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych i aplikacji osób trzecich. Dostęp i korzystanie z takich powiązanych stron internetowych i aplikacji nie jest regulowane Politykę, lecz podlega polityce prywatności podmiotów trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki informacyjne stron internetowych lub aplikacji osób trzecich.

Zmiany Polityki

Możemy zmieniać Politykę od czasu do czasu, a jeśli to zrobimy, poinformujemy o tym za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zalecamy na bieżąco sprawdzać naszą Politykę. Korzystanie z Usług Weird Johnny Studio jest równoznaczne z akceptacją zaktualizowanej Polityki.